Menu

سالمندان

نیازهای تغذیه ای سالمندان برای زندگی سالم

تا چند سال پیش برای پدربزرگ و مادربزرگ های ما انجام بعضی کارها زشت بود اینکه مثلا لباس رنگ روشن ... ادامه مطلب...


سالمندان و ورزش

سالمندی دورانی است که فعالیت های جسمانی، روانی فرد کاهش پیدا می کند و ابتلا به بیماری های جسمی و ذهن... ادامه مطلب...