Menu

معاون

اداره فنی و مهندسی
یحیی سرلکی
اداره نظارت و اجرا
مهدی بهرام پور
اداره حمل و نقل عمومی
سعید صفوی یزدی منفرد

حمیدرضا رنجبر
سمت : معاون حمل و نقل و ترافیک
مدرک تحصیلی :کارشناسی ارشد مهندسی عمران- آب، دانشکده عمران، دانشگاه تربیت مدرس

ارتباط با معاون حمل و نقل و ترافیک :Moaven-terafic.region7@tehran.ir