Menu

شرح وظایف

شرح وظایف

 شرح وظایف معاونت حمل و نقل و ترافیک :

1-دريافت برنامه‌ها و سياستهاي كلان شهرداري در زمينه حمل و نقل و ترافيك و برنامه‌ريزي جهت اجراي آنها در سطح منطقه وابلاغ به واحدهاي تحت سرپرستي و ساير واحدهاي ذيربط.

 2- كنترل و نظارت بر رعايت كامل قوانين و ضوابط شهرداري تهران و اقدام لازم جهت اجراي صحيح كليه آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي ابلاغي معاون حمل و نقل و ترافيك شهرداري تهران در سطح منطقه.

 3-تشخيص نيازهاي منطقه در زمينه پروژه‌هاي عمراني بهبود عبور و مرور و ترافيك از قبيل احداث و بازسازي معابر، احداث پاركينگ، احداث پل و ... و كنترل و نظارت بر حسن اجراي آنها.

 4-نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت موانع فيزيكي و اصلاح هندسي معابر و تقاطعها و انجام ساير طرحهاي ترافيكي نظير نصب و نگهداري و زمانبندي چراغهاي راهنمائي، نصب تابلوها و علائم ايمني، ايجاد پل عابر، خط‌كشي معابر و ... بر اساس برنامه‌هاي ابلاغي و ضوابط معاون حمل و نقل و ترافيك مركز.

 5-نظارت بر انجام اقدامات لازم جهت طراحي و اجراي مسيرهاي ويژه براي سالخوردگان، معلولين، كودكان و ...

 6-دستور اقدام در خصوص ارتقاء فرهنگ عبور و مرور شهروندان از طريق آموزش مفاهيم ترافيكي و روش صحيح استفاده از وسايل حمل و نقل عمومي و خصوصي.

 7-كنترل نظارت بر انجام اقدامات لازم به منظور تلاش در جهت كاهش آلودگي‌هاي زيست محيطي ناشي از حمل و نقل و همكاري با ساير واحدهاي ذيربط.

 8-دستور اقدامات مقتضي جهت همكاري و مشاركت با مركز معاينه فني خودروها در خصوص تعيين مكانهاي مناسب جهت مراكز معاينه و بازرسي و پيگيري رفع نواقص وسائط نقليه در آن مركز.

 9-انجام هماهنگي‌هاي لازم با عوامل راهنمايي و رانندگي در جهت اعمال مقررات، نصب تابلوها وعلائم انتظامي و بررسي سيستم شبكه‌ها.

 10-همكاري با معاون فني وعمراني منطقه در صدور مجوز حفاري و نظارت بر عمليات سازمانهاي حفار (آب ، برق، گاز، تلفن و ...) و اتخاذ تدابير ايمني از قبيل نصب تابلو و چراغ راهنما و نرده ايمني و غيره.

 11-اظهار نظر و همكاري بامعاون شهرسازي منطقه در رابطه با ساختمانهاي فاقد پاركينگ و نرده ايمني وغيره.

 12-انجام اقدامات لازم به منظور حفظ و نگهداري كليه تاسيسات حمل و نقل و ترافيك معابر منطقه.

13-شركت و اظهار نظر ترافيكي در كميسيونهاي داخلي در خصوص تثبيت، تعريض و تقليل گذرها طبق ضوابط مربوطه.