Menu

خدمات فیزیکی

توضیحات

فرمهای ذیل در دو صفحه بصورت فایلهای pdf تهیه گردیده که کافی است شما شهروند محترم در یک برگ بصورت پشت و رو و رنگی پرینت گرفته  و در زمان لزوم به منطقه ارائه دهید . بدیهی است جهت مشاهده فرمها احتیاج به نصب برنامه Adobe Reader می باشد.جهت دریافت این برنامه به انتهای قسمت اینترنت صفحه دریافت نرم افزارهای کاربردی مراجعه فرمائید.