Menu

شهردار ناحیه 3

معرفی شهردار


بهنام مهرپسند
سمت : شهردار ناحیه سه

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس مهندسی عمران - مهندسی و مدیریت ساخت

ارتباط با شهردار ناحیه:Nahie3-manag.region7@tehran.ir
 

شهرداری ناحیه 3