Menu

شهردار ناحیه 4

معرفی شهردار

علی خلیلی
سمت : شهردار ناحیه چهار

مدرک تحصیلی:فوق لیسانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

ارتباط با شهردار ناحیه:Nahie4-manag.region7@tehran.ir
 

شهرداری ناحیه 4