10/22/2016 - شنبه 1 آبان 1395

صفحه اصلی ناحیه 4

پیام شهردار ناحیه 4 منطقه 7

آدرس:خیابان سهروردی شمالی-خیابان خرمشهر -جنب تالار نوید ساختمان شهرداری ناحیه 4 منطقه 7 -تلفن تماس 88519151-021

فرهنگی

 زندگی نامه مولوی  مقاله- اینترنت و حقوق بشر-نویسنده فریدون سام نژاد1392
زندگی نامه فردوسی  رمان خاک آلود نوشته فریدون سام نژاد 
 زندگی نامه حافظ  کتاب دستی نوشته فریدون سام نژاد

زندگی نامه رودکی   

Text/HTML

بانک اطلاعاتی

گردش کار

گردش کار در ناحیه 4

مجوز حفاری

مجوز تابلو

مجوز تعمیرات

عوارض موتور

مجوز روز بازار

رای بند بیست

فعالیتهای ناحیه

رسيدگي به درخواست خانواده شهدا در ناحيه 4 (1395/7/25)

شهردار از برنامه رسيدگي به خانواده محترم شهداگفت بنا برگزارش روابط عمومي منطقه7، دكتر خاكسار شهردار محترم ناحيه در خصوص برنامه هاي اجراشده درسر فصل ها و دستور العمل ها مشخص با هدف گ...

اجراي برنامه كندو كوب و علف كشي در ناحيه 4 (1395/7/25)

شهردار از برنامه فضاي سبزگفت بنا برگزارش روابط عمومي منطقه7، دكتر خاكسار شهردار محترم ناحيه در خصوص برنامه هاي اجراشده درسر فصل ها و دستور العمل ها مشخص با هدف گذاري و رسيدن به نتايج مفيدي همچون مهيا نمو...

نصب تابلوي هدايت مسير در ناحيه 4 (1395/7/25)

شهردار از برنامه ترافيكي گفت بنا برگزارش روابط عمومي منطقه7، دكتر خاكسار شهردار محترم ناحيه بيان داشت در ادامه رويكرد هاي ترافيكي با هدف گذاري بر طرف نمودن كمبود ها در تابلو هاي هدايت مسير كه در كاهش سرد...

اعلام آمار برنامه هاي اداره اجتماعي در طرح جهادي رسيدگي به مدارس سطح ناحيه 4 (1395/7/25)

شهردار از برنامه ريزي براي مدارس گفت بنا برگزارش روابط عمومي منطقه7، دكتر خاكسار شهردار محترم ناحيه از طرح جهادي رسيدگي به مدارس در آخرين ماه تابستان قبل از بازگشايي مدارس اينچنين گفت. با برگ...

شستشوي حباب روشنايي در ناحيه 4 (1395/7/25)

شهردار از شستشوي حباب روشنايي گفت بنا برگزارش روابط عمومي منطقه7، دكتر خاكسار شهردار محترم ناحيه در خصوص برنامه هاي اجراشده درسر فصل ها و دستور العمل ها مشخص با هدف گذاري و رسيدن به نتايج مفيدي همچون به...