05/29/2016 - يكشنبه 9 خرداد 1395

صفحه اصلی ناحیه 4

پیام شهردار ناحیه 4 منطقه 7

آدرس:خیابان سهروردی شمالی-خیابان خرمشهر -جنب تالار نوید ساختمان شهرداری ناحیه 4 منطقه 7 -تلفن تماس 88519151-021

فرهنگی

 زندگی نامه مولوی  مقاله- اینترنت و حقوق بشر-نویسنده فریدون سام نژاد1392
زندگی نامه فردوسی  رمان خاک آلود نوشته فریدون سام نژاد 
 زندگی نامه حافظ  کتاب دستی نوشته فریدون سام نژاد

زندگی نامه رودکی   

Text/HTML

ادارات و چارت ناحیه

بانک اطلاعاتی


بانک اطلاعاتی ناحیه 4

بانک ها و موسسات مالی

بیمارستانها

مدارس

بوستانها

گردش کار

گردش کار در ناحیه 4

مجوز حفاری

مجوز تابلو

مجوز تعمیرات

عوارض موتور

مجوز روز بازار

رای بند بیست

فعالیتهای ناحیه

ايمن سازي مسير تردد در سطح ناحيه 4 بوسيله مواد سخت ترافيكي (1395/3/4)

  شهردار ناحيه از نصب مواد سخت ترافيكي گفت بنا بر گزارش روابط عمومي منطقه7،دكتر خاكسار شهردار محترم ناحيه بيان داشتند در ادامه برنامه هاي ترافيكي هدف گذاري بهبود وضعيت ايمني تردد محقق ش...

برنامه رسيدگي به وضعيت المانهاي عمراني در ناحيه 4 (1395/3/4)

شهردار ناحيه از برنامه ايجاد كانيو گفت بنا بر گزارش روابط عمومي منطقه7،دكتر خاكسار شهردار محترم ناحيه بيان داشتند در ادامه رويكرد هاي عمراني با هدف بهبود وضعيت شهر در خيابان ميرعماد كوچه 16 طرح ايجاد ...

آموزش قدم به قدم بازيافت در سطح ناحيه 4 (1395/3/4)

شهردار ناحيه از آموزش قدم به قدم گفت بنا بر گزارش روابط عمومي منطقه7،دكتر خاكسار شهردار محترم ناحيه بيان داشتند در ادامه برنامه هاي آموزشي در بخش بازيافت مواد با حضور كارشناسان امر در خيابان سهروردي شمالي ،...

ارتقاء سطح كيفي آسفالت معابر در ناحيه 4 (1395/3/4)

    شهردار ناحيه از برنامه لكه گيري گفت بنا بر گزارش روابط عمومي منطقه7،دكتر خاكسار شهردار محترم ناحيه بيان داشتند در ادامه رويكرد هاي بهبود وضعيت كيفي آسفالت معابر در سطح ناحيه 4 تعداد 7 نقطه م...

ناحيه 4 ايستگاه هفتگي سلامت داير كرد (1395/3/4)

  شهردار ناحيه از برپايي ايستگاه سلامت گفت بنا بر گزارش روابط عمومي منطقه7،دكتر خاكسار شهردار محترم ناحيه بيان داشتنددر ادامه برنامه هاي سلامت محور ايستگاه هفت روزه سلامت با رويكرد هاي سنجش فشار خون- قند...