پروژه بزرگراه امام علی (ع)

اطلاعیه شماره 1 ستاد اجرایی بزرگراه امام علی (ع)

با توجه به شروع عملیات اجرائی بزرگراه امام علی (ع) چنانچه تاکنون نسبت به توافق به شهرداری اقدام نکرده اید فرصت کمی باقی است تا به ستاد تملک و اجرائی بزرگراه امام علی (ع) مراجعه و از شرایط جدید پرداخت وجه توافق ملک برخوردار شوید


مدارک مورد نیاز جهت توافق
آدرس ستاد
ساعات کار ستاد: همه روزه از ساعت 8 الی 24

There is no image, please click "Manage Images" to add one in "management center" page.