Menu

محله خواجه نصیر

درباره محله

این محله در ابتدای شکل گیری یعنی حدود 100 سال پیش  مرز و محدوده مشخصی نداشته زیرا خارج از محدوده شهر بوده است. در آن زمان محدوده شهر به دروازه دولت و دروازه شمیران محدود می شد که محله خواجه نصیر بیرون از این محدوده قرار داشته است. این محله در میان بیابان های وسیعی محصور شده بوده و راه های ارتباطی کمی هم وجود داشته است. زمین های این محل در ابتدا متعلق به فخرالدوله نوه ناصرالدین شاه بوده که خود منزلی بزرگ به مساحت 1800 متر در این محل ساخته است و هنوز هم پابرجاست و در زیر این ساختمان قناتی قدیمی وجود دارد. این محله در بیرون دروازه شمیران قرار داشته و کارگران شبها در پشت دروازه های شهر و در قهوه خانه ای که در این محله وجود داشته می خوابیدند تا صبح بتوانند وارد شهر بشوند.)عباس یوسفی، معتمد)
در این زمان تهران با خندقی که به دور آن حفر شده بود همراه دوازده دروازه، محدوده شهر را معلوم می¬نمود و محصوره آن متشکل بود از خندق شمالی آن در محل خیابان شاهرضا(انقلاب فعلی) با سه دروازه به اسامی دروازه شمیران در حوالی پیچ شمیران مقابل بیمارستان زنان و دروازه دولت در چهارراه خیابان های سعدی و شاهرضا و دروازه یوسف آباد در چهارراه کالج. (شهری، 90:1367)
    در سال 1332 که محمد مصدق زمین های اطراف امام حسین را به رایگان حراج کرد این محله شکل بیشتری پیدا کرد و مردمی که بیشتر کاسب و بازاری و کارگران ساختمانی  بودند به این محل آمدند. از نظر مذهبی بیشتر ساکنان اولیه محل مسلمانان بودند و تعدادی خانواده های کلیمی هم در این محل ساکن شدند که این ترکیب مذهبی تاکنون چندان تغییر نکرده است. )عباس یوسفی، معتمد)
    با آسفالت شدن خیابان های محل در حدود 50 سال قبل، محله شکل امروزی خود را پیدا کرد.این محله در مسیر خط اتوبوسرانی قدیمی بود که تا مجیدیه مسافران را جابجا می کرد. این خط اتوبوسرانی در سال 1335 در محل افتتاح شد. (حاج امیر رضائیان، معتمد)
     در سال های ابتدایی شکل گیری محل، امکانات رفاهی  محدود بوده بطوریکه اکثر منازل آب انبار داشته اند و آب مورد نیاز خود را از چاه تهیه می کردند. از حدود 80 سال قبل منازل بیشتری در این محل ساخته شد و در سال 1320 خیابان های محل آسفالت شدند. همچنین به دلیل نبود آب لوله کشی در تمام کوچه های محل آب انبار وجود داشته که اهالی محل به نوبت از آن آب بر می داشتند.علاوه بر این آب شاهی هم وجود داشته که توسط دولت از سرچشمه آورده می شد. یک قنات هم در سر 4 راه معین وجود داشت که هنوز هم آب دارد و بخشی از آب مورد نیاز مردم را تهیه می کرد.اما در سال 1340 محله لوله کشی شد. (حسین رضا فضلعلی، معتمد)
     از دیگر ساختمان های قدیمی این محل می توان به عشرتکده شاه عباسی هم اشاره کرد. در قسمت پائین محل یعنی در جایی که امروزه پل چوبی ساخته شده یک خندق وجود داشته که از بین رفته است. در آن زمان اهالی برای عبور از این خندق با استفاده از چوب پلی را در روی خندق احداث کرده بودند که به همین دلیل به آن پل چوبی گفته می شود. )عباس یوسفی، معتمد)
    در مرکز این محل و در عشرت آباد ساختمان کلاه فرنگی قرار داشت که هنوز هم وجود دارد اما در تقسیم بندی امروزی، در محله کاج به شمار می¬آید. (حاج امیر رضائیان، معتمد)
    علت نام گذاری محله به احترام خواجه نصیرالدین توسی دانشمند و ریاضیدان مسلمان و ایرانی بوده است، همچنین به این محله، حقوقی هم گفته می¬شود که این نام به دلیل سکونت تعداد زیادی از وکلا و حقوقدانان مجلسی و درباری در این محل بوده است. (حاج امیر رضائیان، معتمد)
در سال های پس از انقلاب اسلامی به جز چند ساختمان جدید در اطراف میدان سپاه ساختمان های محل تغییر چندانی نداشته اند. حتی ساختمان قدیمی که به مساحت 1800 متر در خیابان شهید نامجو قرار دارد هنوز پابرجاست و زیر آن قناتی جریان دارد. (حسین رضا فضلعلی، معتمد)

Live Tabs

اطلاعات کلی