Menu

محله حشمتیه

درباره محله

از اواسط دهه 1330 و همراه با گسترش شهر تهران به سمت شمال، محله حشمیه هم حیات خود را آغاز کرد. این محله در ابتدای شکل گیری محدوده ای نسبتا بزرگتر داشته به طوریکه محدوده ای شامل خیابان مرودشت و 3 راه زندان و خیابان قدوسی تا سبلان شمالی و خیابان محسن آزادی را شامل می شده است و از غرب  نیز تا محله قصر ادامه داشته است. (یوسف کوثری و مجتبی باقری، معتمد)
    اطراف محله تا کیلومترها بیابان بوده بطوریکه با چشم غیر مسلح میدان امام حسین پیدا بود بنابراین محله محدوده مشخصی نداشت و اطراف آن را زمین های بایر و کشاورزی و تپه های زیادی فرا گرفته بود و از آبادی دور افتاده بود. تعداد محدودی منزل در میان زمین های کشاورزی ساخته شده بود که تا سید خندان ادامه داشت و میان تپه های متعدد محصور شده بودند. (محمدعلی طهرانی، معتمد)
    شروع شکل گیری محل به سال های 1338 بر می گردد زمانیکه گروه هایی از مردم زمین های بایر و کشاورزی محل را که در آن زمان قطعه بندی شده بود خریداری کردند و کار ساخت و ساز شروع شد. در ابتدای امر افرادی از طبقات نظامی و کارگر و بازاری زمین های این محله را خریدند و ساکنان محله هم در ابتدا بیشتر از اقشار کم درآمد و کارگر و نظامی بودند(یوسف کوثری، معتمد)
     اگرچه پیش از آن افرادی از اقشار نظامی و دیگران در این محله ساکن شده بودند اما محله شکل اصلی خود را نیافته بود و محله حشمتیه رشد و گسترش خود را در اوایل دهه 1340 شروع کرد. (یوسف کوثری، معتمد)
    به دلیل دور بودن از مرکز شهر در سال های ابتدایی سکونت مردم ،آب در محله وجود نداشت و مردم از آب انبار برای تأمین آب مورد نیاز خود استفاده می کردند. بعدها دولت مقداری از آب مورد نیاز مردم را با تانکر تهیه می کرد. امروزه یک قنات در یکی از ساختمان های تجاری محل پیدا شده که یادگار آن دوره است. (محمدعلی طهرانی، معتمد)
     در آغاز دهه 1350 این محله صورت امروزی خود را پیدا کرده بود و جمعیت زیادی را در خود سکنی داده بود اما  ساختمان های عمومی محل در سال های پس از انقلاب ساخته شدند و محله کامل شد. پس از آن هم در سال های اخیر تغییر چندانی در چهره محله دیده نمی شود و تنها چهره ساکنان محل عوض شده و بسیاری از ساکنان محل جای خود را به افراد جدیدتر داده اند و رشد آپارتمان سازی بر جمعیت ساکنان محل افزوده است. امروزه از هر قشری در این محل سکونت دارند و تنوع قومی و طبقاتی محله زیاد شده است بویژه جمعیت جوان بیشتر شده است.( مجتبی باقری، معتمد)
      از جمله اماکن قدیمی که در این محله وجود داشته و امروز از بین رفته می توان به یک امامزاده اشاره کرد که در محله وجود داشت به نام امامزاده غیبی که امروزه از بین رفته است. در مجاورت  این محل یک قبرستان قدیمی قرار داشت که از بین رفته است  و در حال حاضر یک ساختمان تجاری به جای آن ساخته شده است. در جنوب این محله و روی رودخانه سبلان هم یک سیل برگردان بود که دیگر نه رودخانه و نه سیل برگردان وجود ندارند.( مجتبی باقری، معتمد)

Live Tabs

دبیر شورایاری