Menu

آموزنده ها

سخن امام حسین(ع) در عرفات درباره معلولین

امام حسین(ع) پس از اعمال حج، نمایندگان قبایل و اقوام و بلاد را در صحرای عرفات جمع آورد و در سخنرانی و خطابه‏ای، مسئولیت‏ها و وظایف آنان را یادآور شد. ضمن راهنمایی اقشار مختلف، وظایف جامعه و مدیران درباره معلولین را هم گوشزد نمود. حضرت درباره معلولین و رعایت حقوق آنان چنین می‏فرماید:

ای مردم مشاهده می شود که بدون بیم و نگرانی پیمان‏ خود را با خداوند شکسته اید؛ در حالی که از نقض تعهدات پدران خود هراسناک هستید، اما پیمان خودتان با رسول خدا و التزام به فرامین آن حضرت را عملاً معتبر نمی شمارید. به همین دلیل نابینایان و ناشنوایان و معلولین در شهرها پشتیبان و یاور ندارند و به امور آن‏ها رسیدگی نمی‏شود.
ای مردم به اندازه شرایط و موقعیت خودتان، برای معلولین احساس مسئولیت نکرده و تلاش نمیکنید؛ اگر توانایی هیچ کاری ندارید، حداقل از خادمان معلولین‌ تشکر نمایید. (تحف العقول، ص۲۳۷)

این حدیث بیانگر عنایت و توجه حضرت به رسیدگی و اهتمام به امور معلولین می‏باشد. ایشان در اوج فعالیت‏های مبارزه‏جویانه و اصلاح‏طلبانه علیه جور و ستم یزید از توجه به مسائل دینی معلولین غافل نشده و عموم مردم و نخبگان را به امور معلولین توجه می‌دهد؛ نیز بی‏توجهی به معلولین را در ردیف عهدشکنی با خدا و رسولش می‌داند. بنابراین بر اساس این فرمایشات اهتمام و توجه به معلولین از وظایف همگانی است.