Menu

فرهنگ واژگان اداری

 
کمينه

مشخصات کاربری ملک

مسکونی : به سطوحی اطلاق میگردد که بر اساس نقشه کاربری اراضی جهت احداث واحدها و مجموعه های مسکونی اختصاص یافته اند .

تجاری : این اراضی برای فعالیت های بازرگانی , مغازه ها و فروشگاه ها , کسب و پیشه و دوایر نمایندگی های مختلفب و دفاتر تجاری بر اساس سلسله مراتب طرحهای تفصیلی ( خرده فروشی , عمده فروشی , دفاتر ) پاساژ, تیمچه , سرا در نظر گرفته شده است .

مختلط : عبارت است از ترکیب چند عملکرد از کاربریهای مختلف در یک قطعه زمین با کاربری مختلط ( تجاری اداری , تجاری مسکونی , مسکونی و اختلاطی از کاربری های فرهنگی , ورزشی , آموزشی ) با توجه به طرح تفصیلی میباشند .

باغ : عبارت است از زمین محصور و یا غیر محصوری که در آن درخت به تعدادی که قانون مشخص نموده است کاشته باشند و یا در طرح تفصیلی به صورت باغ تعیین شده باشد .

مذهبی : انواع کاربریهای مذهبی در سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل میباشد : اراضی مذهبی رده محله شامل : مساجد کوچک – تکایا وحسینیه ها * اراضی مذهبی رده ناحیه شامل : مساجد و فاطمیه ها * اراضی مذهبی منطقه شامل : مساجد بزرگ  و هیئت ها * اراضی مذهبی رده حوزه شامل : مجتمع های مذهبی , دارالتبلیغ ها و مهدیه ها * اراضی مذهبی رده شهر و فراتر : شامل مساجد اصلی شهر , خانقاه , کلیسا ها و کنیسه ها , امامزاده ها , بقاع متبرکه , مصلی , آتشکده و معابد .

آموزشی : این اراضی بسته به سلسله مراتب خدماتشهری با توجه به رده های مختلف کاربری آموزشی به احداث ساختمانهای آموزشی اختصاص دارد . فعالیت های مجاز در این اراضی آموزشی رده های مختلف  به شرح ذیل میباشد : * اراضی آموزشی رده محله شامل مهدکودک , آمادگی , مدرسه ابتدایی – راهنمایی – دبیرستان * اراضی آموزشی ردهناحیه : کلاس های نهضت سوادآموزی , مراکز آموزش حذفه ای و هنر کده ها * اراضی آموزشی رده منطقه : مدارس اسلامی , موسسات آموزش زبانهای خارجی , هنرستان های صنعتی * اراضی آموزشی رده حوزه ای : مدارس ویژه نابینایان , مدارس ویژه معلولین کرو لال و مدارس ویژه سایر معلولین * اراضی آموزشی رده شهر و فراتر شامل مدارس ویژه خارجیان مقیم تهران و مدارس ویژه کودکان استثنایی .

فرهنگی : انواع کابری های فرهنگی بنا به سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل میباشد : اراضی فرهنگی رده محله ای : کتابخانه کودکان و کتابخانه های درجه 5 * اراضی فرهنگی رده ناحیه ای : کتابخانه های درجه 4 و سالن های اجتماعات * اراضی فرهنگی رده منطقه : کتابخانه های درجه3 , بنیادهای ارشادی و کانون ها * اراضی فرهنگی رده شهر و فراتر : اماکن و محوطه های تاریخی , موزها , موسسات انتشاراتی , کتابخانه های ملی و سایر , بناهای یادبود , آرامگاه مشاهیر و فرهنگستان ها .

بهداشتی : این اراضی در رده محله مطرح شدهو شامل گرمابه ها و رختشورخانه ها میگردد .

ورزشی : انواع کابری های ورزشی بنا به سلسله مراتب خدمات شهری به شرح ذیل میباشد : اراضی ورزشی رده محله : شامل زمین هایبازی کوچک * اراضی ورزشی رده ناحیه : زمین های ورزشی و سالن های کوچک * اراضی ورزشی رده منطقه شامل : زمین های ورزشی , سالن های متوسط , سالن هایاستخر سرپوشیده , استادیوم ها و ... میباشد .

فضاهای سبز – پارک عمومی : ملکی که دارای طرح پارک , حریم سبز , جنگل مصنوعی و ... طبق طرح تفصیلی و جامع میباشد , با رده بندی باغ کودک , پارک محله , پارک منطقه ای و پارک های عمومی شهری , حریم سبز بزرگراه ها و اتوبانها , کمربند سبز شهری .

 عملکرد بنا ( کاربری طبقات و یا کاربرد بنا ) : نحوه بهره برداری از فضاهای ایجاد شده از یک ساختمان

مسکونی : استفاده از فضاهای پیوسته ایجاد شده در یک ساختمان بعنوان واحد مسکونی که دارای نور کافی و سورویس مناسب بهداشتی نیز باشد ( مناسب برای سکونت خانواده )

تجاری : محل داد و ستد که معمولا, بر گذر یا سرا یا پاساژ یا تیمچه احداث شده و عموماً دارای ویترین باشد ( مراکزی که اشخاص حقیقی و حقوقی طبق قانون تجارت عملیات تجاری انجام دهند و داد و ستد مینمایند )

آموزشی : بناهایی که آموزش و پرورش و آموزش عالی و تعلیم و تربیت در آنجا صورت میپذیرد ( مهد های کودک , دبستان , مدارس , دانشگاه ها و دیگر مراکز آموزشی )

صنعتی : بناهایی که منسوب و مربوط به صنعت بوده و در آنجا قطعات کوچک و بزرگ , سبکو سنگین و حجیم و کوچک صنعتی ساخته میشود .

کشاورزی : بنایی که در آن انواعی از کشاورزی , کشتکاری , زراعت , فلاحت , دامداری , پرورش طیور , پرورش ماهی انجام میپذیرد و یا بصوت بنا و یا سالن های کوچک و بزرگ , گلخانه و سوله یا مراکز نمونه پرورش ایجاد شده اند .

فرهنگی : بنایی که در آن به امور فرهنگی پرداخته میشود و مانند آموزشگاههای مختلف , دفاتر , گالری , سینما , تئاتر و ...

مذهبی : بنایی که برای انجام آداب و آئین مذهبی احداث میگردد .

بهداشتی : بنایی که امور مربوط به تندرستی و بهداشت شهروندان در آنجا انجام میپذیرد . مانند بیمارستان , کلینیک , درمانگاه , تیمارستان و ....

تفریحی ورزشی : بنایی که در آن بتوان به پرورش تناسب و فیزیک بدنی پرداخته و امکانات شادمانی و فرح شهروندان را فراهم نمود . مانند : شهربازی , زمینهای ورزشی , باشگاههای ورزشی , استادیوم , استخرها و ......

حمل و نقل  : بنایی که جهت امور جابجایی و تردد شهروندان مورد استفاده قرار میگیرد , مانند پایانه , پارکینگ  روباز و طبقاتی , فرودگاه , راه آهن

خدماتی : بنایی که در خدمت آسایش و رفع نگرانی های شهری مورد استفاده قرار میگیرد شامل : آتش نشانی , مراکز جمع آوری زباله , سرویس های عمومی

تجهیزات شهری : بناهایی که جهت برطرف کردن نیازهای شهری ایجاد میشود مانند پست های برق و گاز , مراکز مخابرایت , مراکز تصفیه آب

 مشخصات املاک در کاربری مسکونی

مساحت زیربنا : مجموع سطوح در هر طبقه از ساختمان های یک ملک را مساحت زیربنای آن طبقه می گویند.

مساحت کل بنا : عبارت است از مجموع سطوح ساخته شده در کلیه طبقاتی که در یک ملک احداث می شود یا شده است که شامل زیرزمین یا زیرزمین ها ، همکف ، طبقات فوقانی اعم از قسمت های مفید و اختصاصیات و یا مساعات در طبقات ساختمان می باشد.

متوسط مساحت زمین : عبارت است از نسبت کل مساحت زمین ها به تعداد اراضی بلوک یا ناحیه ، محله ، منطقه ، شهر

ضریب سطح اشغال : عبارت است از نسبت درصد مساحت سطح مجاز احداث بنا به مساحت قطعه زمین در همکف

متوسط مساحت کل بنا : عبارت است از نسبت مساحت کل بنا در املاک موجود به تعداد اراضی بلوک یا ناحیه یا محله یا منطقه یا شهر

ضریب تراکم مجاز : عبارت است از نسبت درصد سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با کاربری مجاز طبق طرح تفصیلی (مشاعات و انبار و پارکینگ در زیرزمین و پارکینگ در همکف جزء این ضریب محاسبه نمی گردند.)

تراکم استفاده شده : عبارت است از سطح زیربنای کل ساختمان به سطح قطعه زمین مورد ساخت با هر کاربری (مشاعات و پارکینگ و انباری در زیرزمین و پارکینگ در همکف جزء آن سطوح محاسبه نمی گردد)

بنای مفید : مجموع زیربنای کل طبقات به جزء سطح پارکینگ ها و انباری ها و مشاعات

مساحت زیربنای مشاعات در مسکونی : شامل مجموع مساحت تاسیسات ، راهرو ، راه پله ، آسانسور ، لابی ، سالن اجتماعات ، استخر ، سونا و ورزشی ، سرایداری ، شوت زباله ، نگهبانی ، نورگیر ها ، سرویس بهداشتی ، و انباری مشاع جزء سطوح مشاعات می باشند.

درصد بنای مفید استفاده شده : درصد مجموع زیر بنای مفید طبقات در طبقات ، نسبت به مساحت ملک (طبق سند مالکیت)(زیربنای کل ، منهای مشاعات و پارکینگ و انباری)

 کاربری زمین : نحوه استفاده  زمین را بر اساس سلسله مراتب انواع فعالیت های شهری و طرح های جامع و تفصیلی ؛ کاربری ملک گویند.

مسکونی : اراضی که صرفاً برای سکونت افراد با تراکم مختلف پیش بینی شده است(از بسیار کم – ویلایی – تا زیاد – بلند مرتبه)

تجاری : اراضی که برای احداث مغازه ، پاساژ ، بازار در نظر گرفته شده است.

اداری : اراضی که برای احداث ادارات مختلف دولتی و خصوصی در نظر گرفته می شود.

آموزشی : اراضی که برای احداث ساختمان های مورد نیاز آموزش و پرورش تعلیم و تربیت و نیز آموزش عالی و آموزش غیر انتفاعی و آموزشی رسمی و غیر رسمی پیش بینی می شود.

صنعتی : اراضی که برای احداث ساختمان های صنعتی در نظر گرفته می شود(مانند انبار ها ، کارگاه ها ، کارخانجات ، سردخانه ها و تعمیرگاه های بزرگ)

کشاورزی : اراضی که (معمولاً خارج از شهر) برای کشت و زرع پیش بینی شده و ساخت و ساز در آن جا ممنوع می باشد.

فرهنگی و مذهبی : اراضی که برای احداث اماکن مذهبی از قبیل مسجد ، حسینیه ، کلیسا ، کنیسه و آتشکده و ... و یا برای سینما ، تئاتر و فرهنگسرا و ... در نظر گرفته می شود.

بهداشتی و درمانی : اراضی که برای احداث بیمارستان ، درمانگاه و سایر ساختمان هایی که در ارتباط با بهداشت و درمان شهروندان می باشد.

ورزشی : اراضی که مختص ورزش و تفریح شهروندان برای احداث فضا ها و استادیوم های انواع ورزشها باشد.

حمل و نقل : به اراضی اطلاق می گردد که برای احداث ترمینال ، پایانه ، فرودگاه ، پارکیگ عمومی روباز و طبقاتی در نظر گرفته شوند.

پست : اراضی که برای ایجاد مراکز و دفاتر پستی پیش بینی گردیده است.

حریم : اراضی که به دلیل نیاز به فاصله ایمنی لازم است حفظ گردد و در آن بنایی ایجاد نگردد و یا مقررات خاصی رعایت نشود.

تاسیسات شهری : اراضی که در اختیار تاسیسات شهری مانند نیروگاه  ، پست برق ، پست گاز ، ایستگاه رادیو و تلویزیون و غیره قرار می گیرد.

ارتشی :اراضی که برای احداث پادگان ها و عملیات نظامی در اختیار ارتش و نیرو های انتظامی قرار گیرد.

داخل طرح اجرایی:اراضی واقع در طرح های در دست اقدام شهرداری (که عمدتاً طرح های شبکه گذر ها و میادین می باشند)

کلاً داخل طرح : اراضی که کلاً در طرح شبکه شهری و یا خدمات شهری واقه شوند.

معوض شهرداری : اراضی که شهرداری در اختیار خود قرار داده تا در صورت نیاز به صاحبان املاکی که ملک آن ها در طرح واقع می شوند واگذار نماید.

انبار ها : اراضی از شهرکه به عنوان بار انداز و احداث انبار اختصاص یابد.

خدمات شهری : اراضی با کاربری خدماتی مانند : آتش نشانی ، مرکز جمع آوری زباله ، تجهیزات شهری

فاقد کاربری : اراضی که فاقد هرگونه کاربری هستند یا به عنوان ذخیره های شهری در نظر گرفته شده اند و یا هنوز طبق برنامه طرح جامع آزادسازی و طرح تفصیلی ندارند.

 

مساحت زمین : مساحت یک قطعه زمین را می گویند عمدتاً در سند یا صورتمجلس تفکیک شده است یا آن دسته از اراضی که ابعاد آن ها بدون اندازه و حد و حدودی بود و مساحت در سند قید نشده ، مساحت زمین از برداشت وضع موجود محاسبه می گردد.

مساحت زیربنا : مساحت هر طبقه از بنا را گویند.

مساحت کل بنا : مجموع سطح طبقات یک ساختمان اعم از روی زمین یا زیرزمین

متوسط مساحت زمین : نسبت مساحت قطعات تفکیک شده به تعداد آن را در یک محدوده زمین معین.

ضریب سطح اشغال:سطح اشغال شده در طبقه همکف یک ساختمان نسبت به کل مساحت زمین مورد نظر(طبق سند و یا مساحت وضع موجود به شرطی که بدون کسر اصلاحی کمتر از سند مالکیت باشد)

متوسط مساحت کل بنا:نسبت جمع مساحت پروانه ها یا جمع مساحت پایان ساختمان ها به تعداد پروانه ها یا پایان ساختمان صادره.

متوسط ضریب تراکم:نسبت جمع تراکم استفاده شده در هر پروانه یا بنا به تعداد کل پروانه های صادره.

مساحت کل طبقات و زیرزمین :مجموع مساحت کل طبقات احداث شده (مطابق مساحت کل بنا)با احتساب مساحت زیرزمین

تعداد طبقات:طبقات احداث شده از روی شالوده تا پشت بام را شامل می گردد.(خر پشته جزء طبقات محسوب نمی گردد)

مساحت مفید : بنای ایجاد شده و قابل استفاده بدون در نظر گرفتن راهرو های ارتباطی ، راه پله ، چاهک آسانسور ، شوت زباله ، نورگیر ها ، پارکینگ و انبار های مجزا بخصوص در زیرزمین و تاسیسات و فضا های مشاعی دیگر.

صفر طبقه : ایجاد خرپشته یا انباری یا توسعه بنا در طبقات موجود که منجر به طبقه اضافی نشود.

تراکم : درصد بنایی که نسبت به مساحت زمین در طبقات قابل احداث می باشد که در طرح تفصیلی برای کاربری های مختلف تعریف گردیده است.(به جز سطوح پارکینگ و مشاعات در همکف و زیرزمین ها و انباری در زیرزمین)

 انواع پروانه

پروانه ساختمانی : مجوز قانونی ای که از طرف شهرداری برای هرگونه ساخت و ساز برای صاحبان املاک صادر می گردد.

تخریب و بازسازی : پروانه ای که با تخریب بنای قدیمی و احداث بنای جدید بر اساس طرح تفصیلی صادر می گردد.

اضافه اشکوب : مجوز احداث طبقاتی بر روی طبقات موجود (توسعه بنا در ارتفاع)

تبدیل : مجوزی که برای تبدیل یک واحد مسکونی به دو واحد ، تبدیل واحد مسکونی به اداری و یا تبدیل قسمتی از مسکونی به واحد تجاری و ... صادر می گردد.

تغییرات – تعمیرات : پروانه ای که به منظور انجام تعمیرات و تغییرات جزئی و کلی صادر گردد.

تمدید پروانه : در صورت منقضی شدن مهلت پروانه و یا عدم شروع عملیات ساختمانی از طرف مالک ، اعتبار پروانه تمدید و با همان مشخصات صادر خواهد شد.

تغییر نقشه : در صورت تقاضای مالک و به شرط عدم شروع عملیات ساختمانی نسبت به تغییرات و جا به جایی فضا ها یا توسعه بنای پروانه های معتبر ، پروانه تغییر نقشه صادر خواهد شد.

ابطال پروانه : در صورت تقاضای مالک با اخذ اصل پروانه و ابطال آن و پیوست به پرونده به صورت مکانیزه نیز پروانه باطل و تصویر به مراجع ذیربط اعلام می گردد و با رعایت ضوابط و مقررات پرداختی های مالک عودت می گردد.

تعویض مهندس ناظر یا مجری : در صورت درخواست مالک و با رعایت ضوابط و مقررات و موافقت ناظر و مجری و مراجع ذیصلاح و معرفی ناظر و مجری جدید مجوز صادر می گردد.

 نوع سازه

خشت خام یا گل با سقف خشتی

خشت خام یا گل با سقف چوبی

خشت خام با سقف شیروانی

خشت با مخلوط آجر یا سنگ لاشه با هر نوع سقف به استثنای شیروانی

خشت با مخلوط آجر یا سنگ لاشه با سقف شیروانی یا تیرآهن

آجر یا بلوک سیمانی یا سنگ لاشه با هرنوع سقف به استثنای شیروانی

آجر یا بلوک سیمانی یا سنگ لاشه با سقف شیروانی یا تیرآهن

چوب با سقف صاف یا شیبدار

آجر یا بلوک سیمانی یا سنگ لاشه با ستون های میانی فلزی یا بتونی با هرنوع سقف تا سه طبقه

آجر با ستون های میانی فلزی یا بتنی از سه طبقه به بالا با هر نوع سقف

فلزی با هر نوع سقف

قطعات پیش ساخته چوبی با هر نوع سقف

پیش ساخته بتون آرمه با هر نوع سقف

بتون آرمه با هر نوع سقف

سوله ها برای استفاده انواع انبار ، سالن ، آشیانه


انواع سقف ها

تیر چوبی

طاق ضربی

تیرچه و بلوک

تیرچه پیش تنیده و بلوک

دال بتنی یک طرفه

سقف های پیش ساخته

سقف های پس کشیده

سبک

شیروانی(سفالی ، آردواز)

صاف

شیبدار

انواع بلوک – سیمانی – سفالی - پلاستوفوم

 

انواع گواهی

عدم خلاف : در صورت شروع به کار ساختمانی طبق پروانه صادره برای هرگونه معمله و یا انقضای مهلت پروانه (برای ادامه عملیات ساختمانی یا بروز خلاف ، پس از رسیدگی ، گواهی جدیدی به نام عدم خلاف صادر می گردد.

بلامانع ناحیه : در موارد بروز تخلفات جزئی که منجر به جلوگیری شود ، پس از رفع خلاف یا رسیدگی به آن ، مجوز ادامه کار از شهرسازی منطقه به ناحیه مربوطه صادر خواهد شد.

بلامانع شهرسازی:در صورت درخواست انواع پروانه و کشف خلاف در بنا و رسیدگی به آن برای سهولت روند اداری و ادامه کار بلامانع شهرسازی صادر خواهد شد.

پایان کار : در صورت پایان عملیات ساختمانی و عدم وجود تخلف و ارائه گواهی صحت اجرا از جانب مهندس ناظر گواهی پایانکار ساختمانی توسط شهرداری صادر می شود.

پایان کار آپارتمانی :صدور گواهی پایان ساختمان یا عدم خلاف در مورد هریک از آپارتمان های یک مجتمع به شرطی که در اختصاصیات و مشاعات تخلفی حادث نشده باشد.

پایانکار قبل از 49 : جهت بناهایی با کاربری که قبل از اردیبهشت سال 1349 احداث و بهره برداری گردیده اند (شامل مقررات طرح جامع تهران نمی باشند)پایان ساختمانی قبل از 1349 صادر می گردد.

تمدید پایانکار : در صورت انقضای اعتبار پایانکار و عدم وجود هرگونه خلاف یا تغییرات در بنا پایان مار مذکور با همان مشخصات مجدداً تمدید نی گردد.