Menu

نمایش خبر معلولین

اطلاعات-معلولین

معلول آمريکايی از طريق تحريک الکتريکی قادر به راه رفتن شد
ایجاد شده توسط : foroughi-sh در 1392/10/22 02:57:03 ب.ظيک معلول آمريکايی که بر اثر تصادف با اتومبيل از قفسه سينه به پايين فلج شده بود، اکنون با استفاده از شيوه تحريک الکتريکی ستون فقرات قادر است لحظاتی روی پاهايش بايستد.
اين مرد که راب سامرز نام دارد حس ايستادن روی پاهايش را "شگفت انگيز" توصيف کرد.
بر اساس نتايج يک تحقيق پزشکی که در مجله لنست چاپ شده است، اکنون آقای سامرز قادر است با اراده خود انگشتان، زانوها و مچ پاهايش را تکان دهد و حتی با کمک ديگران راه برود.
با اين حال يک متخصص بريتانيايی می گويد که نبايد اين مورد را به عنوان نمونه ای از درمان کامل به حساب آورد.
راب سامرز که پيش از مصدوميت در سال ۲۰۰۶ ميلادی يک بازيکن بيس بال بود، در اين رشته ورزشی به موفقيت هايی هم دست يافته بود.
او پس از تصادف با اتومبيل و وارد شدن آسيب جدی به ستون فقراتش توانايی حرکت را به طور کامل از دست داد.
در واقع عامل اصلی فلج شدن او اين بود که مسير حرکت پيام های مغزی که پيش از مصدوميت از طريق ستون فقرات به پاها منتقل می شد، مسدود شده بود.
پزشکان از طريق عمل جراحی ۱۶ الکترود را در ستون فقرات او جاسازی کردند.


راب سامرز پيش از تصادف در سال ۲۰۰۶ بازيکن بيس بال بود
در اين شيوه از راب خواسته شد هر روز در حاليکه پزشکان ستون فقراتش را با جريان الکتريکی تحريک می کردند، او هم تمرين های ايستادن، راه رفتن، و تکان دادن پاهايش را انجام دهد.
ظرف چند روز راب سامرز موفق شد به تنهايی بايستد، گام بردارد و با استفاده از کمک ديگران برای مدتی کوتاه راه برود.
پروفسور رگی اجرتون از دانشگاه کالفرنيا می گويد که باور کردن اين موضوع برای اعضای تيم پزشکی او دشوار بود.
خود راب سامرز می گويد که رسيدن به توانايی ايستادن روی پاها و راه رفتن تنها با تمرين های طولانی مدت و ممارست ممکن شد.
هشدار
اين آزمايش پزشکی اثبات کرد که تحريک الکتريکی ستون فقرات در مورد اين فرد به خصوص موثر واقع شده است. در حال حاضر ۴ بيمار ديگر هم برای انجام آزمايش های مشابهی خودشان را آماده می کنند تا مشخص شود آيا اين شيوه درمانی بر ساير بيماران هم موثر است يا خير.
پروفسور جفری ريزمن از موسسه عصب شناسی دانشگاه يو سی ال در لندن می گويد: "اين آزمايش بسياری جالبی است که توسط يکی از گروه های پزشکی پيشرو در اين زمينه انجام گرفته است. اما اينکه چنين شيوه ای تا چه حد بتواند در آينده برای بهبود همه بيماران مورد استفاده قرار بگيرد، موضوعی است که تنها با استناد به يافته های اين تحقيق نمی توان پاسخ آن را داد".


دکتر مليسا اندروز از دانشگاه کمبريج هم معتقد است: "مردم بايد نتايج چنين تحقياتی را مطالعه کنند و بدانند که به هر حال چنين شيوه ای برای درمان وجود دارد، اما لزوما به سرعت به نتيجه نهايی نخواهد رسيد. شايد اين بهترين نتيجه ای باشد که در حال حاضر در درمان چنين معلوليت هايی به دست آمده است و اميد است در آينده به نتيجه کامل برسد".

منبع : سلامت نيوز

print
rating
  نظرات