Menu

اخبار اداره سلامتبرنامه های هفته ملی سلامت مردان در منطقه7

برنامه های هفته ملی سلامت مردان در منطقه7
تاریخ انتشار خبر : 1397/12/12 15:14:0

مدیر اداره سلامت از برگزاری برنامه های هفته ملی سلامت مردان با شعار" مردان فعال تر، مردان سالم تر" خبر داد.

به گزارش روابط عمومی اداره سلامت شهرداری منطقه 7، عطارزاده با اعلام این مطلب گفت: ویژه برنامه های هفته ملی سلامت مردان با بیش از 56 عنوان برنامه با هدف حساس سازی گروههای مختلف جامعه در خصوص اولویتهای سلامت مردان به عنوان نیمی از جمعیت کشور در منطقه7 اجرا شد. در این راستا برنامه های متنوعی از جمله برپایی ایستگاه سلامت در دو پایانه تاکسیرانی سطح منطقه و باغ موزه قصر، معاینات پزشکی رایگان سامانه اسکان کارگری، ویزیت پزشکی رایگان ویژه پرسنل آقا در سطح نواحی، برگزاری کارگاه های آموزشی در خانه های سلامت 14گانه، اطلاع رسانی و تبلیغات از طریق پرتابلهای سطح منطقه، بارگذاری تولیدات محتوایی " هفته ملی سلامت مردان" در ساب پرتال منطقه و سایت اداره سلامت منطقه، توزیع بروشورهای آموزشی و... اجرا شد.

وی افزود: این برنامه ها در خانه های سلامت 14 گانه سطح منطقه ، پایانه تاکسی رانی، باغ موزه قصر، مساجد و مدارس سطح منطقه برگزار شد.

print