Menu

اخبار اداره سلامتمنطقه7:هیچ سیاره دومی در کار نیست

منطقه7:هیچ سیاره دومی در کار نیست
تاریخ انتشار خبر : 1398/2/29 9:52:0

مدیر اداره سلامت منطقه 7 از برگزاری نخستین سناریوی بازی فرار آموزشی در ایران با عنوان "هیچ سیاره دومی در کار نیست" خبر داد.

به گزارش روابط عمومیاداره سلامت منطقه7، دولتی با اعلام این مطلب افزود: همایش محیط زیست و پسماند با همکاری شبکه جهانی آموزش و پژوهش های علمی   usernبا هدف افزایش آگاهی عمومی در خصوص مبانی علمی مخاطرات محیط زیست و تبیین نقش شهروندان در حفظ محیط زیست برگزار می گردد.

 وی افزود: این همایش نخستین سناریوی بازی فرار آموزشی است که در سطح ایران برگزار می گردد و با سخنرانی دانشمندان یک درصد برتر جهان و حضور اساتید برتر دانشگاههای تهران ، علوم پزشکی و خواجه نصیر در روز پنجشنبه 12 ام اردیبهشت در سالن فرهنگسرای اندیشه برگزار خواهد شد و حضور عموم شهروندان آزاد می باشد.

print