Menu

نمایش اخبار

نمایش خبر
مانور پدافند غیر عامل در منطقه 7 برگزار شد تاریخ انتشار خبر : 1397/8/15 16:41:0
image

مانور پدافند غیر عامل با حضور نیروهای آتش نشانی ، اورژانس و ستاد بحران شهرداری منطقه 7 و با هدف آشنایی و فرهنگ سازي با اصول پدافند غیر عامل در ساختمان شهرداری ناحیه 4 برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومی شهرداری منطقه  7 ، به مناسبت هفته پدافند غيرعامل و در راستاي معرفي و شناخت هرچه بهتر مفاهيم آن و کاهش آسیب‌ها در شرایط بحران ، ستاد پيشگيري و مديريت بحران اقدام به برگزاری مانور در ناحیه چهار منطقه کرد.

ارتقاء و افزایش سرعت اعضای تخصصی و عمومی ستاد بحران، ارزیابی و سنجش میزان آمادگی نیروها در رویارویی با حوادث غیر مترقبه و ایجاد هماهنگی در بین اعضا ، ارزیابی امکانات موجود و شناسایی نقاط قوت و ضعف، ارتقای سطح آگاهی کارکنان و نحوه انجام اقدامات در مواقع بحران از مهمترین اهداف این مانور بوده است.