Menu

نمایش اخبار

نمایش خبر
برگزاری کلاس های الزامات HSEبرای کارکنان137 سطح منطقه تاریخ انتشار خبر : 1398/3/8 10:47:0
image

مدیر ادارهHSE شهرداری منطقه 7خبر داد:
با توجه به ضرورت آموزش و فرهنگ سازی در خصوص الزامات HSEدرفعالیت های اجرایی 137 کلاس آموزشی در روز یکشنبه مورخ 98/02/29 برای کلیه پرسنل 137 منطقه برگزار گردید. زهره قربعلی افزود این کلاس با هدف آشنایی پرسنل اجرایی 137 با مخاطرات شغلی خود و اهمیت شناسایی و رفع این مخاطرات برگزار شد. در این کلاس ها که در دو نوبت برای کلیه شیفت های کاری پرسنل 137 برگزار شد مباحثی چون ایمنی سیلندرها- ایمنی جوشکاری- ایمنی و بهداشت در حمل بار- نحوه صحیح کار با کپسولهای اطفاء حریق و ... مطرح شد.
از دیگر فعالیت های این اداره در حوزه 137 تهیه و نصب دستوالعمل های HSE – تهیه فایل های آموزشی کوتاه و ضروری- انجام بازرسی های دوره ای با نتیجه رفع 80 درصدی از موارد عدم انطباق در 137 نواحی پنجگانه بوده است.

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.