Menu

نمایش اخبار

نمایش خبر
بازنگری سیستم مدیریت HSE در نواحی تابعه شهرداری منطقه 7 تاریخ انتشار خبر : 1398/3/18 9:13:0
image

زهره قربعلی مدیر ادارهHSE منطقه خبر داد:
پیرو شورای هماهنگی HSE نواحی که در اردیبهشت ماه سال جاری برگزار شد؛ بازدید از نواحی 5 گانه به منظور بازنگری فرآیندهای سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست در سطح نواحی توسط اداره HSE منطقه صورت پذیرفت. زهره قربعلی افزود طی این بازرسی ها فرآیندهایی از جمله مدیریت حوادث، مدیریت ریسک، یکپارچگی سرمایه و... در سطح نواحی مورد بررسی و بازنگری قرار گرفتند و جزئیات آنها برای رابطین HSE و پرسنل ناحیه تشریح گردید. در این جلسات TBM که با هدف آمادگی نواحی تابعه برای ممیزی خارجی در ماه آتی برگزار شدند موارد نا منطبق شناسایی و اقدامات اصلاحی برای رفع آنها تعیین گردید./

print
rating
  نظرات

هیچ نظری ثبت نشده است.